Yje me këmbë horror... !!!Eh, Zoti nuk t’i jep te gjitha.(Foto)

Edhe me ato me te cilat duket sikur Zoti është treguar dorëlëshuar, kane diçka me te cilën nuk do te duhet te jene edhe aq krenare. Është fjala shputat e këmbëve, qe jo rralle ato janë te shtrënguara qe t’i ekspozojnë.

Victoria Bechkam
                                                             
                                      

                                                                                     Katherin Zeta Jones!
           
                                                                    Melanie Griffitth